Deserted beach. Tikehau, French Polynesia.

Deserted beach. Tikehau, French Polynesia.