View of the Tekapo lakes. Southern Alps, New Zealand

View of the Tekapo lakes. Southern Alps, New Zealand